Advokátní kancelář
Marcella Pawelka

Impresum

Advokátní kancelář
Marcella Pawelka

Karpfenweg 24
D-60327 Frankfurt am Main

Telefon +49 (0)69 27 22 09 20
Telefax +49 (0)69 27 22 09 21
Mobil +49 (0)175 40 262 42

E-Mail mp@kanzleipawelka.de
Internet www.kanzleipawelka.de

Daňové identifikační číslo
DE 165 953 573

Registrace a oprávnění k zastupování
Registrována u Advokátní komory Frankfurt nad Mohanem. Oprávněna k zastupování u všech německých soudů (kromě Spolkového soudního dvora).

Koncepce, design a programování
Vollblut GmbH & Co. KG
Agentur für innovative Projekte
Nicole Münch und Marcus Namokel
Sonnenberger Straße 54
D-65193 Wiesbaden
Telefon 0611 334769-70
Telefax 0611 334769-80
E-Mail info@vollblut-agentur.de
Internet www.vollblut-agentur.de

Odpovědnost za obsah
Veškeré informace na našich webových stránkách byly pečlivě ověřeny. Odpovědnost za obsah je však vyloučena.

Odpovědnost za odkazy
Webové stránky obsahují externí odkazy na stránky třetích osob, jejichž obsah nemůžeme ovlivnit. Za obsah stránek, na které odkazujeme, odpovídá provozovatel těchto stránek, který je uveden v tiráži. Za obsah stránek, na které odkazujeme, a správnost tam uvedených informací proto nelze převzít záruku. Webové stránky, na které odkazujeme, byly v okamžiku přidání odkazu zkontrolovány z hlediska porušování právních předpisů, a nevykazovaly vady. Pokud by vyšlo najevo, že uvedené stránky porušují právní předpisy, bude odkaz na ně okamžitě smazán.

Autorské právo
Všechna práva vyhrazena. Obsah těchto webových stránek podléhá autorskému právu a je určen pouze pro vlastní informaci. Každé použití obsahu nad tento rámec, zejména pak publikování, rozmnožování, komerční využití a poskytování třetím osobám – a to i v částech nebo v přepracované podobě – je bez souhlasu advokátky Marcelly Pawelka zakázáno.