Advokátní kancelář
Marcella Pawelka

Advokátka
Marcella Pawelka

RAin M. Pawelka

Marcella Pawelka studovala právní vědy na Univerzitě Karlově v Praze a Univerzitě Johanna Wolfganga Goetha ve Frankfurtu nad Mohanem.

Od získání oprávnění k výkonu advokacie v roce 1993 vede Marcella Pawelka úspěšně vlastní advokátní kancelář a poskytuje svým klientům poradenství v otázkách mezinárodního práva, a to převážně práva soukromého, obchodního a pracovního.

Advokátka Marcella Pawelka podporuje již více než 25 let Hospodářskou komoru České republiky, Obchodní a hospodářskou komoru Brno, různé české krajské a regionální hospodářské komory a Bratislavskou regionální komoru SOPK přednáškami k aktuálním otázkám práva.