Advokátní kancelář
Marcella Pawelka

mezinárodní
právní poradenství

Obchodní a korporátní právo

Naše služby v oblasti obchodního práva a práva společností zahrnují:

 • Mezinárodní smluvní právo
 • Vypracování všeobecných obchodních podmínek
 • Vypracování rámcových dodavatelských smluv
 • Vypracování smluv o obchodním zastoupení
 • Vypracování smluv o dílo
 • Vypracování kupních smluv
 • Přepracování již existujících smluv

Pracovní právo

Naše služby v oblasti pracovního práva zahrnují:

 • Vypracování pracovních smluv a smluv o poskytování služeb
 • Poradenství při ukončování pracovního poměru
 • Poradenství ohledně pracovních povolení v Německu i zahraničí
 • Příprava a vedení pracovněprávních sporů

Insolvenční právo

Naše služby v oblasti insolvenčního práva zahrnují:

 • Podání návrhu na insolvenční řízení
 • Poradenství při insolvenčním řízení
 • Správa pohledávek
 • Inkaso

Hospodářské právo

Naše služby v oblasti hospodářského práva zahrnují:

 • Právo společností
 • Obchodní právo
 • Kupní právo
 • Prodejní právo
 • Poradenství ohledně volby právní formy

Zastupování při mimosoudních jednáních a před soudy

Naše advokátní kancelář se svým klientům věnuje i v mimosoudních záležitostech, a to ve všech oblastech práva.