Advokátní kancelář
Marcella Pawelka

Mezinárodní
Právní poradenství

Westhafen

Advokátní kancelář Marcella Pawelka byla založena v roce 1993 a působí ve Frankfurtu nad Mohanem, významném německém hospodářském centru.

Svým mandantům na národní i mezinárodní úrovni nabízí kompetentní poradenství ve všech oblastech práva se zaměřením na mezinárodní právo soukromé, hospodářské a obchodní.

Advokátka Marcella Pawelka přednáší již 25 let právo pro Hospodářskou komoru České republiky, Obchodní a hospodářskou komoru Brno, různé české krajské a regionální hospodářské komory a Bratislavskou regionální komoru SOPK.